Ubezpieczenie NNW
Dzieci

Ubezpieczenia szkolne NNW w 2020 roku

Rodzice coraz częściej rezygnują z zakupu polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) w szkole i ubezpieczają dzieci korzystając z ofert dostępnych na rynku. Oferowane obecnie polisy zapewniają o wiele wyższe świadczenia po wypadku dziecka, niż te dostępne jeszcze kilka lat temu – wynika z zestawienia przygotowanego przez Unilink. Tylko nieliczne spośród dostępnych polis obejmują ryzyko zachorowania dziecka na koronawirusa.

Ubezpieczenie NNW dla dziecka nie jest obowiązkowe, ale co roku we wrześniu większość rodziców decyduje się na zakup ochrony. I coraz częściej nie wybierają polisy proponowanej w szkole, ale szukają jej samodzielnie, np. u agenta lub przez internet. Dzięki temu zapewniają dzieciom wyższe świadczenia po wypadkach.

Ubezpieczenia zmieniają się na lepsze

Warto pamiętać, że dostępne na rynku ubezpieczenia szkolne NNW zmieniają się z roku na rok.

– Podczas porównywania ubezpieczenia trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na sumy ubezpieczenia, które są dziś niekiedy kilkukrotnie wyższe w porównaniu z polisami sprzed kilku lat  – wyjaśnia Jakub Szlendak, ekspert  ds. ubezpieczeń w Unilink.

A to wszystko za sprawą coraz większych oczekiwań rodziców, którzy przestali traktować polisy jako jeden ze szkolnych „obowiązków” czy kolejną opłatę na radę rodziców. Zaczęli postrzegać ubezpieczenie jako faktyczną ochronę dla dzieci przed następstwami nieszczęśliwych wypadków. A do tych rocznie na szkolnych korytarzach dochodzi nawet kilkadziesiąt tysięcy razy. Najczęściej są to skręcenia stawów skokowych i kolanowych, złamania i skaleczenia. Zanim wybierzemy ubezpieczenie warto zwrócić uwagę na wysokość potencjalnych świadczenia. W tym roku także na to, czy ubezpieczenie uwzględnia sytuacje związane z COVID-19.

– Dziś dla rodziców bardzo ważne jest m.in. ryzyko zarażenia COVID-19. Towarzystwa ubezpieczeń różnie podchodzą do tej kwestii – wyjaśnia ekspert Unilink. – Na przykład w pakiecie NowaKlasa.pl (przygotowanym przez Unilink i ubezpieczyciela Signal Idunę) za poważne zachorowanie dziecka w okresie ochrony, również na koronawirusa, wypłacane jest nawet 1500 złotych, a oprócz tego świadczenie w wysokości do 100 złotych dziennie, od pierwszego dnia pobytu w szpitalu.

Przed zakupem polisy rodzice powinni też zweryfikować, jak traktowane są zajęcia sportowe. Jeżeli dziecko trenuje w uczniowskim klubie sportowym lub chodzi na SKS, należy upewnić się, czy za ewentualną kontuzję zostanie wypłacenie świadczenie. W związku z coraz większymi oczekiwaniami rodziców niektórzy ubezpieczyciele wprowadzili do ubezpieczeń szkolnych także m.in. świadczenia po ukąszeniu, pogryzieniu lub użądleniu.

Na jakie odszkodowanie można liczyć? [zestawienie ofert do 60 zł]

Unilink przygotował zestawienie ofert wybranych ubezpieczycieli, w którym zawarł szkolne ubezpieczenia NNW w przedziale cenowym do 60 zł za rok ochrony. Szczegóły wszystkich ofert znajdują się w tabeli na końcu tekstu.

Sumy ubezpieczenia za trwały uszczerbek na zdrowiu wahają się w zależności od zakładu ubezpieczeń, np. w Warcie, Generali i InterRisk maksymalne świadczenie wynosi 10 000 zł. W ofercie NowaKlasa.pl suma wynosi 50 000 zł, a przy wyższej składce nawet 200 000 zł.

A jak wygląda zwrot kosztów leczenia?

W InterRisku to 1000 zł, w Warcie, Generali i Wienerze 2000 zł, a na Nowaklasa.pl to 4000 zł. Niektórzy ubezpieczyciele zwracają także m.in. koszty korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Spośród weryfikowanych ofert taki wariant w ubezpieczeniu mają: InterRisk, Wiener i Nowaklasa.pl. Wśród innych elementów ochrony znajdują się m.in. zwrot kosztów rehabilitacji czy wypożyczenia lub nabycia sprzętu. W nielicznych polisach można dodatkowo liczyć na tzw. „świadczenie bólowe”.

Znalezienie najlepiej dopasowanego  ubezpieczenia nie jest trudne, ale nie trzeba szukać ofert samodzielnie. Przy porównaniu warto skorzystać z pomocy agenta, który dopasuje ofertę, a obecnie może także załatwić wszystkie formalności zdalnie.

SZKOLNE UBEZPIECZENIA NNW – PRZYKŁADOWE OFERTY W PRZEDZIALE CENOWYM DO 60 ZŁ

(DANE: UNILINK S.A.)

RODZAJ ŚWIADCZENIA WARTA GENERALI INTERRISK NOWAKLASA.PL (SIGNAL IDUNA) WIENER
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW 10 000 zł 10 000 zł 10 000 zł 50 000 zł 4000 zł (przedział uszczerbku na zdrowiu od 61%-100%)
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku w środku lokomocji 15 000 zł 5000 zł 10 000 zł 50 000 zł 10 000 zł
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku 10 000 zł 15 000 zł 10 000 zł 25 000 zł 20 000 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu pogryzienia, ukąszenia lub użądlenia 100 zł 200 zł 100 zł 1000 zł 200 zł
Zwrot kosztów korepetycji niezbędnych w następstwie nieszczęśliwego wypadku BRAK BRAK TAK TAK TAK
Zwrot kosztów leczenia 2000 zł 2000 zł 1000 zł 4000 zł 2000 zł
Interwencja lekarska, tzw. „świadczenie bólowe” BRAK BRAK BRAK 200 zł 100 zł
Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania Ubezpieczonego 1000 zł 1000 zł 1500 zł (w tym COVID-19) 500 zł
Zwrot kosztów rehabilitacji 2000 zł 2000 zł 1000 zł 4000 zł 30% Wariant rozszerzony
Zwrot kosztów wypożyczenia lub nabycia środków specjalnych, lub uszkodzenia sprzętu medycznego BRAK 3000 zł 3000 zł 4000 zł 4000 zł
Dzienne świadczenie szpitalne z powodu choroby 20 zł/dzień BRAK 50 zł/dzień 50 zł/dzień 40 zł/dzień
Jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna Ubezpieczonego wskutek NW 2000 zł 1000 zł 2000 zł 4000 zł
Oparzenia lub odmrożenia ubezpieczonego (maksymalna wysokość świadczenia) BRAK 5000 zł 2000 zł 4000 zł BRAK
Wyczynowe uprawianie sportu TAK TAK TAK TAK BRAK
ASSISTANCE TAK NIE TAK TAK NIE
SKŁADKA ROCZNA 44 zł 37-39 zł 45,50 zł 55 zł 58 zł

Dodaj komentarz